Nederlands

Welkom op de website van de gemeente Payzac.

Welkom op de website van de gemeente Payzac. Bienvenu sur le site de Payzac.

Hier vindt U alle praktische informatie om goed te leven in Payzac. Vous y trouverez toutes les infos pratiques pour bien vivre à Payzac.

Klik op :

Praktische informatie om goed te leven in Payzac -  PDF - 156.3 kB
Praktische informatie om goed te leven in Payzac

DE BRITSE VERENIGINGEN LES ASSOCIATIONS BRITANNIQUES

Verschillende verenigingen maken het U mogelijk om toegang te hebben tot hun informatie of om deel te nemen aan hun activiteiten (zoals een leesclub, bezoek aan monumenten in het engels, etc) Différentes associations, vous permettent d’accéder à des informations ou de participer à des activités (comme un club de lecture, des visites de monuments en anglais etc).

Verenigingen Connect : www.connect87.info

Verenigingen NEDWA : North Eastern Dordogne Women’s Association.

Tel : A. Martyn 05 53 50 54 66

Email: nedwa24 chez gmail.com

Te downloaden documenten